Christine Alfery

Koi

About:
Koi, 28 x 28


Original water media on paper - Sold
2017