Christine Alfery

Kimono

Select one
About:
Kimono, 19 x 19
Watermedia on paper
Giclee print on paper
2022